Hur ska trafiken bli kolfri? – Arbetsgrupp kommer med tre alternativ

Tesla har byggt ut ett nät med laddningsstationer i Finland. Bild: SPT / Ari Sundberg

Det finns ingen enkel metod för att minska utsläppen i trafiken, konstaterar kommunikationsministeriets arbetsgrupp. Målet är att trafiken ska bli kolfri fram till år 2045.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur Finland kan stoppa utsläppen i trafiken.

– Det är nödvändigt att vi genast vidtar åtgärder för att minska utsläppen om vi vill bekämpa de katastrofala globala konsekvenser som klimatförändringen har för vårt samhälle. Vi måste vara beredda att fatta även svåra beslut, säger arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Juhapekka Ristola i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppen presenterar i en delrapport tre olika alternativ. Alternativ ett är att minska på utsläppen genom att byta fossila bränslen mot förnybara och utsläppssnåla bränslen. Alternativ två går på att utnyttja tekniken, genom att till exempel gå över till eldrivna bilar. Och alternativ tre är att minska på utsläppen genom att förbättra transportsystemets energieffektivitet och minska på antalet kilometer som körs.

I pressmeddelandet skriver arbetsgruppen att alla tre alternativ har sina utmaningar. De tre alternativen beskrivs som tre separata helheter, men de har många likheter. Under höstens lopp gör arbetsgruppen upp ett genomförbart förslag till åtgärdsprogram.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning