Hur ska Posten ersätta uteblivna tidningar?

Några reflexioner angående Henrik Bremers inlägg och Anna Hellerstedts svar (HBL Debatt 10.9).

Avtalet med Posten kan väl inte vara giltigt längre eftersom Posten så flagrant brutit mot det. Avtalet med annan part i sydvästra Nyland fungerar enligt uppgift utmärkt så alternativ finns nog. Fordra att Postens talespersoner skall tala en begriplig svenska. Jag har inte trots förfrågan direkt hos Posten fått något svar om hur de tänker ersätta uteblivna tidningar. Jag hoppas att också posten själv bemödar sig om att svara på dessa inlägg. Med hopp om bättring.

Carl-Erik Avellan, Esbo

Svar Det är verkligen stora problem med Postens utdelning i huvudstadsregionen, och jag beklagar att Carl-Erik Avellan och många andra drabbas. När vi träffade Postens distributionsledning i fredags för att lyfta alla de distributionsproblem som prenumeranterna drabbas av förklarade man det med två saker: dels att man saknar ett stort antal utdelare i huvudstadsregionen, dels att man för närvarande lägger om utdelarnas rutter. Det senare är i sig en bra och nödvändig utveckling, men det är otroligt frustrerande och fruktansvärt att prenumeranterna drabbas när Posten genomför förändringen.

Som jag ser det är Posten en mycket stor aktör, där det borde finnas både medel och muskler att kunna hantera denna typ av förändring på ett sätt som inte drabbar tidningsprenumeranterna. Vi hör också från vår egen kundtjänst att kön till Postens kundtjänst är lång och man bemöts ofta på dålig eller obefintlig svenska. Även detta har vi lyft fram till Posten.

I huvudstadsregionen har Sanoma skrivit ett distributionsavtal som sträcker sig ända till 2029. Det i sig gör att det inte är, varken ur ett hållbarhets- eller ekonomiskt perspektiv, möjligt att utveckla ett alternativ till Posten, då även en sådan lösning skulle kräva att det finns tillräckligt stor mängd brev, paket och tidningar att dela ut vid samma tillfälle.

Jag kommer fortsätta förhandla och trycka på Posten att komma tillrätta med dessa stora problem. Så här får det inte fortsätta.

Anna Hellerstedt, vd, KSF Media

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning