Hur ska infrastrukturen för att ladda elbilarna finansieras?

Bild: Mostphotos

Har beslutsfattarna kanske tänkt sig att man kunde importera den behövliga energin – varifrån?

En arbetsgrupp som tillsattes av regeringen har kommit med ett förslag eller snarare en vision som bland annat innebär att vi i Finland skall köra med 600 000 elbilar någon gång på 2030-talet.Den förs...