Hur ska Centern koda sitt sociala samvete?

Statsminister Juha Sipilä (C) besöker Simonsberg, Vanda, där förskolebarnen Viivi Näppi, Aleksi Vanhelainen och Mette Satokangas sysslar med robotik. Bild: Sylvia Bjon

Centerns rötter – det sociala samvetet i borgerlig tappning – ropar allt högre då den politiska hösten inleds. Problemet är elefanten i rummet: Den konkreta bilden av vad partiet vill är splittrad.

Roboten blinkar till och rullar ett steg fram, svänger och rör sig mot en fotbollsdekal.

På dagiset och förskolan i Simonsberg, Vanda, visar barnen vilka regler de hittat på för roboten Bebot, som kodats för att göra vad barnen vill. Kodning och robotik ska nu vara en del av pedagogiken.

Statsministern sitter bredvid och provar trycka på knapparna.

Juha Sipilä, Centerns ordförande, är ingenjör och utstrålar trivsel med att få sitta ner med barn och robotar – men så är det här också relativt lätta knappar att trycka på. De politiska knapparna är svårare.

När Centerns riksdagsgrupp samlas i Vanda för sommarmöte är det två teman som märks mer än andra.

Centern vill slå sig fram förbi den blåröda duellen mellan SDP och Samlingspartiet – och samtidigt visa sina rötter, efter en regeringsperiod som letts med höger hand. Att hålla finanserna tajta är inte ett dilemma för partiet, men kombinationen av skattelättnader och aktiveringsmodeller har inte gjort alla Centermänniskor nöjda.

Också Centerunga blev förargade då regeringen ville försvaga anställningsskyddet för unga arbetslösa – där fick regeringen backa.

– Det är inte dags för några stora skattesänkningar. Skatterna har redan sänkts betydligt under den här valperioden, och det har varit befogat. Men i det här läget ska resurserna i första hand läggas på att krympa statsskulden och förbättra utkomsten för dem som har allra minst, säger gruppordförande Antti Kaikkonen.

Centern förutspår att det blir en armbrytning med Samlingspartiet, som brukar driva skattesänkningar över hela linjen. Äldre Centerpartister har redan hunnit förfasa sig. Sipilä säger att Centern vill fokusera på dem som har allra minst.

Jordbrukarna är också i fokus efter två dåliga somrar för odlarna. Centern lyfter fram stöd till odlarna i nästa budget, och Kaikkonen utmanar handeln för att få en bestående förändring i producentpriserna. Ärendet passar partiet.

Omsorgen är ett ledande tema. Omsorgen om barnfamiljer, äldre – och helst båda samtidigt: Sipilä talar om "generationers kedja", lyfter upp närståendevården och vill inte skära i hemvårdsstödet. Centerministern Annika Saarikko satte redan tidigare punkt för försöken att reformera familjeledigheterna, då pressen på att nagga i hemvårdsstödet rimmade illa för partiet.

Men den absolut största frågan under nästa valperiod är hur hela den sociala tryggheten, lapptäcket av bidrag, ska göras om. Där Centern tydliga sociala samvete borde sitta finns frågetecken, vad konkretin beträffar.

Andra partier har i tur och ordning presenterat sina modeller. Vänsterförbundet och gröna vill ha basinkomst, medan Samlingspartiet vill slå ihop bidragen och ställa villkor på motprestationer. SDP och KD söker också en modell där nuvarande bidrag slås ihop.

Centern har utlovat sin modell i höst, och det blir intressant.

Partikongressen i somras vill nämligen på sikt införa basinkomst, i linje med vad partiet också tidigare flaggat för. Sipiläs regeringsperiod inleddes med ett försök med basinkomst, som marknadsfördes med buller och bång. Men försöket var snävt och breddades aldrig, trots att det hade behövts för att kunna dra fler slutsatser.

I stället för att fortsätta sitt eget experiment har Sipiläs regering infört fler åtgärder som gör bidragen villkorliga, vilket i princip är motsatsen till en basinkomst. Aktiveringsmodellen har klassats som ett felsteg också bland en del i Centern, som oroat sig för vilket missnöje som rörts upp.

De stora linjerna klarnade inte i Vanda heller.

– Socialpolitik är inte bara att dela ut pengar, utan ett skyddsnät på många andra sätt. Centerns kärna hittas hos dem som lever på grundtrygghet: De som har allra minst, de sjuka och pensionärerna, säger Sipilä på mötet.

Han räknar upp hembesök och stöd för barnfamiljer, skyddshem och åtgärder mot familjevåld, barnskyddet, och att marginaliserade unga behöver en vuxen som följer dem åt, i stället för att bollas mellan luckor.

Visst är det konkret, men han vandrar runt elefanten i rummet. Ska Centern ha en basinkomst eller villkorliga aktiveringsmodeller, ska Centern främja sysselsättningen och kvinnor på arbetsmarknaden men inte röra hemvårdsstödet, ska Centern ge mer till dem som drabbats av regeringens indexfrysningar men hålla finanspolitiken hård?

Den roboten ska i så fall programmeras nu.

Sylvia Bjon Reporter

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning