Hur säkra är covidvaccinerna? De här biverkningarna har rapporterats

Vaccinationerna mot covid-19 kan komma i gång redan i december i flera länder. Men hur säkra är vaccinerna? Bild: Gorm Kallestad/TT-NTB

Flera vaccin mot covid-19 verkar vara effektiva, även bland äldre. Men vilka biverkningar ger de?

De senaste dagarna har rapporterna om olika vaccinkandidater duggat tätt. Det ena bättre än det andra, påstås det.

Men vilka risker kan en vaccination innebära? Frågan är relevant. Inte minst med tanke på den narkolepsi som drabbade många barn och ungdomar i samband med svininfluensan 2009.

Hittills vet vi ändå relativt lite om vad en vaccination mot covid-19 kan innebära. De uppgifter som finns är de som företagen själva har presenterat från de kliniska studier som just nu genomförs.

I dagsläget är det framför allt vacciner från fyra olika företag som kan komma att bli aktuella i Finland. Dessa företag är: Moderna, Pfizer, Astra Zeneca och Janssen Pharmaceutica.

Moderna: Smärta, trötthet och huvudvärk

Företaget Moderna skriver på sin hemsida att bolagets vaccin (mRNA-1273) tolererades väl av de allra flesta som deltagit i de kliniska studierna och att en majoritet av biverkningarna var milda. Därutöver fanns det dock deltagare som rapporterade om smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk samt värk i leder och muskler.

Dessa tillstånd, skriver företaget, var ändå kortlivade.

Pfizer: Influensaliknande symtom

Pfizer är ett annat läkemedelsföretag som tillsammans med Biontech utvecklat ett vaccin.

Enligt företagen ger vaccinet mestadels milda biverkningar efter den första dosen, framför allt bland de yngre deltagarna, såsom trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Två deltagare har rapporterat "influensaliknande symtom", som feber och frossa, medan andra har rapporterat rodnad samt svullnad vid injektionsstället.

Astra Zeneca: Ovanlig inflammation?

Det mest uppseendeväckande som hände under det brittisk-svenska läkemedelsföretaget Astra Zenecas utvecklingsarbete var att den kliniska fas 3-prövningen plötsligt pausades. Det här enligt obekräftade uppgifter sedan två patienter drabbats av transversell myelit, det vill säga en ovanlig inflammation i ryggmärgen.

En kommitté granskade fallen och rekommenderade sedan den brittiska medicinska kontrollmyndigheten MHRA att prövningen kunde återupptas. Astra Zeneca har konstaterat att det inte går att avgöra huruvida det inträffade berodde på vaccinationen eller inte.

Janssen Pharmaceutica: Oförklarligt sjuk

Även Janssen Pharmaceutica, som är en del av läkemedelsföretaget Johnson & Johnson, pausade tillfälligt de kliniska prövningarna efter det att en deltagare oförklarligt insjuknade efter att ha fått företagets vaccin.

Företaget har inte förklarat närmare på vilket sätt personen blev dålig, men har i ett pressmeddelande konstaterat att anledningarna kan vara flera. Eftersom studien är "blind" vet dessutom ingen ännu, inte ens företaget självt, om personen ifråga hade fått vaccin eller ofarlig saltlösning.

Ett problem som alla dessa vacciner har är att de kliniska studier som kommer att ligga till grund för ett eventuellt godkännande är så små att de inte kan fånga upp mer ovanliga biverkningar. De studier som nu genomförs är ändå inte mindre än brukligt. Snarare tvärtom.

Men vissa biverkningar är så sällsynta att de blir "synliga" först när en, eller delar av en, hel befolkning har vaccinerats. Så var det med den narkolepsi som drabbade vissa barn i samband med svininfluensan 2009.

Enligt Finska Läkaresällskapet handlade det om 15 fall per hundratusen vaccinerade barn. Hittills har drygt 200 finländare beviljats ersättningar av staten för livslång narkolepsi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning