Hur otacksam får man vara?

Det är nu inte fråga om det coronaspel som vi spelade i vår ungdom, utan det blodigaste allvar med potentiellt dödlig utgång.

Med förvåning har jag tagit del av hur andra 70-plussare har beklagat sig över att ha satts "under förmyndarskap" i och med rekommendationen att isolera sig från omvärlden för att undgå coronasmittan. I stället tycker jag att vi borde vara tacksamma för den omsorg det ådagalägger hos regeringen, som har ställts inför den svåra uppgiften att leda vårt land ur detta coronakrig med så små förluster som möjligt.

Utan de åtgärder som genomförs skulle den största smällen drabba de äldsta i samhället. Om pandemin skulle tillåtas rasa okontrollerat skulle sjukvården inte ha kapacitet att sköta och rädda alla som det medicinskt sett vore möjligt. Procentuellt skulle det då vara mest 70-plussare som skulle stryka med. Bland de över 70-åringar som behöver vård är mortaliteten cirka 10 procent, bland över 80-åringarna över 15 procent, men bland yngre "bara" cirka 2 procent.

Vi har orsak att tacka vår regering med statsministern i spetsen för den humanitet som genomstrålar dess åtgärder i denna omänskliga situation. De visar att vi lever i ett civiliserat land, där också de äldres liv är mera värt än ekonomin, som skulle lida mycket mindre om man skulle låta pandemin ha sin i så fall mycket kortare gång och låta tusentals medborgare dö. Det är nu inte fråga om det coronaspel som vi spelade i vår ungdom, utan det blodigaste allvar med potentiellt dödlig utgång.

Alexander van Assendelft, Kotka

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning