Hur oklanderlig ska Antti Kaikkonen vara? Brottslingar har suttit i regeringen förr

Centerns Antti Kaikkonen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Justitiekanslern har också under det förra decenniet tagit ställning till dömda ministrar. En intressantare fråga är vad folk egentligen anser, och om vilka slags brott.

När Matti Vanhanen (C) bildade sin andra regering 2007 började kommentarerna hagla. När är en minister, som grundlagen föreskriver, "för redbarhet och skicklighet känd"?Då gällde det två ministrar med...