Hur ofta stryker vargar kring gårdarna? 18 vargar fick GPS-halsband som ska ge svar

Luke vill få information om hur vargarna rör sig i områden där det finns mer människor. Bild: Petri Timonen/Luke

GPS-sändare på vargar ger information för forskning och för uppskattningar av vargstammens storlek samt om rörelser inom bebyggda områden.

Naturresursinstitutet (Luke) har under våren märkt 18 vargar med GPS-halsband. Med hjälp av sändarvargarna samlar man information om revirgränserna mellan familjegrupper, om unga vargars vandringar, om födelsetal och dödstal, om utnyttjande av livsmiljön och om vargars besök på gårdar.

Det skriver Luke i ett pressmeddelande på tisdagen.

I det västra stamförvaltningsområdet märktes sex vargar, varav fyra i Norra Österbotten och två i Norra Tavastland. I det östra stamförvaltningsområdet märktes tolv vargar, varav tre i Kajanaland, tre i Norra Savolax och sex i Norra Karelen.

Fyra av de märkta djuren var valpar och fjorton var vuxna individer. I det totala antalet märkningar ingår sju djur vars sändare byttes ut mot en ny, samtliga i det östra stamförvaltningsområdet. Funktionstiden för ett GPS-halsband är ungefär ett år.

Tidigare har vargar märkts mest i östra Finland. Genom att märka vargar i västra Finland vill man få information om vargarnas rörelser i områden där det finns mer människor.

Data om sändarvargarnas rörelser visas i tjänsten Riistahavainnot.fi från augusti till slutet av februari. Vargarnas position visas inte under förökningstiden från mars till augusti.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning