Hur mycket socialist är du?

Bild: Wilfred Hildonen

Till och med en mörkblå samlingspartist kan vara så mycket socialist att hen ser det rimliga i att äganderätten inskränks av till exempel miljölagar.

Det finns något farligt med ordet socialist. Något som gör folk obekväma. Jämför med andra ideologiska etiketter som vänster eller liberal. Det är ord som många upplever som just bekväma för att beskr...