Hur mycket skräp finns det i Aura å?

Skräp landar i Aura å både avsiktligt och oavsiktligt – snart framgår det hur stora mängder det handlar om. Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Denna vecka i Åbo utreds hur mycket och vilken sort av sopor som hamnar i Aura å och därmed även i Östersjön. Sedan tisdagen samlas soporna upp från vattenytan av två bommar som ska ligga kvar till söndag.

Bommarna är 15–20 meter långa. De installerades inte tvärs över hela ån för att inte blockera båttrafiken, och därför ger inte resultaten hela sanningen om mängden sopor i ån. Undersökningen sammanfaller med musikfestivalen DBTL.

Mätningen är en del av EU-projektet Blastic vars syfte är att kartlägga och samla in information om marint plastavfall för kuststaterna kring Östersjön. I projektet deltar alltså även Sverige, Estland och Lettland.

Enligt forskning är upp till 80 procent av soporna som hamnar i havet ursprungligen från land och till största delen plast. En stor del av avfallet hamnar på havets botten.

I projektet deltar även föreningen Håll Skärgården Ren. Projektchef Anna von Zweygbergk säger att informationen används för att förebygga nedskräpningen vid problemets källa.

– Staden och evenemangsorganisatörer kan sköta infrastrukturen och placera ut sopkärl men det faller på individens ansvar att slänga skräpet där det hör hemma, säger von Zweygbergk.

Skräpigt också på vardagar

En av bommarna placerades uppströms och en annan nedströms. På mindre än ett dygn har de samlat upp bland annat ölburkar, glasflaskor, chipspåsar och cigarettfimpar.

Bommen närmare centrum samlade klart mera sopor, säger specialforskare Outi Setälä på Finlands miljöcentral.

– Sorterna av skräp som samlades upp var inte någon överraskning, men mängden förvånade en aning. Det verkar rätt mycket för en tisdag kväll, säger hon.

Bommarna kommer att läggas ut i ån på nytt i augusti då antalet evenemang och turister minskat.

"Också vårt problem"

Både Setälä och von Zweybergk påpekar att allt avfall inte hamnar i ån med flit. Sådana sopor som fått plats i sopkärlen ordentligt kan hamna i ån på grund av vinden eller fåglar.

Men nedskräpningen av vattendrag är enligt bådas mening ett stort problem i Finland.

– Vi försöker väcka människor och få dem att inse att det här ett problem också för oss och Östersjön, inte bara där ute i världen och i Stilla havet, säger von Zweygbergk.

– Vi träffade på en guldåder vad gäller sopor. Nu testar vi se om man på detta vis kan räkna ut sopmängden, säger Setälä.

Även Åbo stad deltar i projektet. Preliminära resultat fås om ett par veckor.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning