Hur många språk är för många?

Skulle det inte finnas plats för de två officiella språken i Finland? Och minst en handfull till?

Drasti, drasti, allihopa, brukade min morfar sjunga, ni ska komma när jag ropa sillä mull on paljon juvaa tavaraa … Det var den tatariska gårdfarihandlaren Haidullas sång, på tre språk. Drasti f...