Hur långt ska höstlovet vara? Två dagars lov utvärderas i Helsingfors i höst

Grundskolorna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda firar – med några undantag – höstlov enligt samma mönster: De svenskspråkiga skolorna håller stängt torsdag och fredag denna vecka, de finskspråkiga hela veckan. Bild: Niklas Tallqvist

Just nu finns inga samlade uppgifter om hur många familjer i Helsingfors som har bett om extra höstledighet för sina barn i år, men läget granskas innan beslutet om nästa års höstlov tas.

Den här veckan firar eleverna i Helsingfors svenska grundskolor höstlov på torsdag och fredag. De finskspråkiga skolorna har lov hela veckan och det ger en möjlighet till en veckas semesterresa med familjen för den som vill och kan åka bort. Om de svenskspråkiga familjerna vill göra detsamma måste de ansöka om extra lediga dagar för barnen.

– Någon information om hur många familjer som har ansökt om mer ledigt för barnen har vi inte kunnat samla ännu, säger direktören för den svenska servicehelheten vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, Niclas Grönholm.

Längden på höstlovet fastställs på nytt för varje år i stadens utbildningsnämnd och som grund ligger då en förfrågan till skolornas direktioner och elevkårer. De har tillfrågats åtminstone under de senaste tio åren.

"Kulturfråga"

När tvådagarsbeslutet fattades för hösten 2019 godkändes också ett tillägg i nämndens mötesprotokoll. På begäran av Martina Harms-Aalto (SFP) i nämndens svenska sektion beslutade man att följa upp statistiken över elevfrånvaron under höstlovsveckan.

Beslutet om höstlovets längd 2020 i de svenskspråkiga skolorna tas av nämndens svenska sektion under oktober eller november och inför mötet pejlas dels önskemålen från direktioner och elevkårer, dels elevfrånvaron under skoldagarna i höstlovsveckan.

– Frånvaron behöver då jämföras med frånvaron under andra skolveckor, säger Grönholm.

När beslutet om ett två dagars höstlov fattats har man motiverat med att det är svårt för föräldrarna att organisera program för sina barn under en hel vecka medan de vuxna är bundna vid sina arbetsplatser.

Harms-Aalto säger att besluten om lediga dagar ska fattas efter att man hört dem som berörs och att det inte skulle skada att vidga synvinkeln lite.

– Det finns de som arbetar i skolorna som inte skulle ha något emot ett lite längre lov. Man kunde också höra personalen.

De finska skolorna i Helsingfors har enhälligt valt att stänga dörrarna i en vecka för att hålla höstlov. Har de familjerna inga problem med att ordna ledigt?

– Det är en bra fråga, vi arbetar ju i samma miljöer, men jag tror vi talar om en kulturskillnad. I många tvåspråkiga kommuner svarar man på samma sätt som i Helsingfors. De finska skolorna vill ha höstlov hela veckan och de svenska vill ha två dagar. Man ser samma skillnad mellan språkgrupperna också när det blir fråga om skolstarten på hösten. Många av de finlandssvenska familjerna vill starta skolan senare i augusti, säger Grönholm.

Tre dagar också möjligt

När de svensk- och finskspråkiga skolorna har olika långa lov drabbar det också hobbyerna.

– Till exempel i Grankulla är hobbyverksamhet ofta tvåspråkig och på grund av olika tider är ibland hälften av barnen borta, säger Harms-Aalto.

Riktigt alla svenskspråkiga skolor i Helsingfors följer inte beslutet om två dagar höstlov. För ett år sedan gav utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors skolornas rektorer rätt att bestämma avvikande om en ledig dag under året. I lågstadieskolorna Staffansby och Månsas har därför en extra dag nu kopplats till höstlovet, så eleverna har ledigt från onsdag till fredag.

– I stället har vi en ersättande skollördag på våren. Beslutet har fattats i direktionerna efter att vi hört eleverna via elevkårerna, säger rektor Heidi Purho.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning