Hur länge måste vi vänta på normaltid?

Kommer det nu att bli så, att vi måste vänta tills Österrike har genomfört sina konsekvensanalyser innan en majoritet av EU-medlemmarna kan få så som de vill?

Det var ju meningen att vi skulle få normaltid i mars 2019. Ingen skulle längre mitt i natten behöva ställa om de miljontals klockor som finns i Finland. Framåt på våren, och bakåt på hösten. Nu verkar det inte bli så. Ordförandeskapet i EU övergick till Österrike och enligt Newsner kommer landet att tillsätta en kommitté för att utreda för- och nackdelar. Ett införande kan därmed förväntas ske tidigast i mars 2021!

Det intressanta är att sådana utredningar redan är gjorda. Man vet redan att de ständiga tidsomställningarna förorsakar psykisk och fysisk ohälsa hos EU-medlemmarna. Det har även varit bekymmersamt att ordna med tidscheman inom lantbruket. Djurens interna klocka tickar på enligt en invand rytm, oberoende av att människan egenmäktigt flyttar tiden. Övertidstimmar uppstår för specialister som måste omprogrammera data-, bank- och resetrafiken till de ändrade tiderna. En liten tröst är att många typer av mobiler och datorer själva kan anpassa tidsomställningen.

De som ivrar för att man ska behålla växlingen mellan sommar- och vintertid framför som ett starkt argument att man sparar energi eftersom man genom växlingarna skapar mera ljusa timmar under den tid som människorna är vakna. I en studie i USA kunde man konstatera 1975 att man genom ingreppet sparat 1 procent av landets energikostnader. Under de följande åren gjordes nya mätningar där resultatet blev att inga påvisbara kostnadssänkningar gick att påvisa.

Det finns länder som inte ändrar mellan sommar- och normaltid. Ryssland, Kina, Indien och Island hör till denna grupp. Vid en enkätmätning som gjordes 2018 i EU-länderna svarade åtta av tio att man vill övergå till en fast tid året om. I undersökningen deltog 4,6 miljoner EU-medlemmar.

Kommer det nu att bli så, att vi måste vänta tills Österrike har genomfört sina konsekvensanalyser innan en majoritet av EU-medlemmarna kan få så som de vill? Och om det tar tre år att utreda en relativt liten fråga undrar jag hur lång tid det kommer att ta för de större frågorna av typen: kommer Italien att klara av sitt budgetunderskott och kommer EU någon gång i balans med invandrarproblematiken?

Lars Strang författare, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning