Hur länge fortsätter Trump-rallyt? – "Blir relationen kylig så kommer börskurserna ner"

Valet av Donald Trump till USA:s president den 8 november startade ett börsrally utan like. Bild: Grafik:Ksf Media FOTO: EPA/JUSTIN LANE

Hur det går på aktiemarknaden beror till stor del på i vilken utsträckning Trump lyckas få igenom sina löften i kongressen. Det säger Allan Eriksen på United Bankers.– Det börjar vi se fram emot våren. Till dess tror jag inte att vi får se samma rusning som i slutet av fjolåret.

Valet av Donald Trump till USA:s president den 8 november startade ett börsrally utan like (se grafen) – tvärt emot vad alla hade väntat. Orsakerna är Trumps löften om ekonomisk stimulans, skattelättnader och minskad reglering.

En något mer dämpad handel under de senaste dagarna har fått en och annan att fundera på om rallyt är över för den här gången. I sitt morgonbrev på fredagen frågar sig svenska SEB om vi nu ser de första tecknen på att verkligheten börjar komma ikapp Trump och alla de förhoppningar som knutits till hans presidentskap.

Allan Eriksen, portföljförvaltare och aktiestrateg på United Bankers, säger att börsutvecklingen framöver i stor utsträckning avgörs av i vilken grad Trump verkligen förmår förverkliga sina löften.

– Det mesta bestämmer kongressen. Det är visserligen Trumps parti republikanerna som har makten både i representanthuset och i senaten, så ur den synvinkeln borde de ha en historisk chans att driva genom reformerna. Men republikanerna är splittrade, så det ingen självklarhet att Trump får stöd för sina reformer, åtminstone inte utan att de blir ordentligt utspädda.

Om relationen mellan kongressen och Donald Trump blir kylig och presidenten inte lyckas genomdriva mycket kommer börskurserna att gå nedåt, bedömer Allan Eriksen, portföljförvaltare och aktiestrateg vid United Bankers. Bild: Lehtikuva/Jim Watson

Eriksen tror att börsen nu väntar ett tag tills Trump är på plats och man ser hur samarbetet med kongressen börjar löpa.

– Blir relationen kylig och Trump får igenom bara få saker så kommer börskurserna ner. Om Trumps löften blir urvattnade händer kanske inte så mycket, men om kongressen däremot tar emot Trumps planer med öppna armar så fortsätter kursuppgången.

Hur det går får vi enligt Eriksen se under vårvintern, eller i april-maj. Under tiden fram till dess tror han inte att börserna fortsätter att rusa som de har gjort i slutet av fjolåret.

Historiskt trendbrott

Enligt Mats Hansson, som leder avdelningen för placeringsstrategi på Nordeas förmögenhetsförvaltning, har amerikanerna historiskt sett aldrig börjat stimulera ekonomin innan det verkligen varit nödvändigt, det vill säga när man varit inne i en recession. Och någon recession är inte aktuell nu – tvärtom går USA:s ekonomi bra.

– Om Trump genomför stimulanserna nu bryter han en lång amerikansk tradition. Men det finns ingen som riktigt vet vad han tänker göra. Han är ett oskrivet blad.

Rent generellt tror Hansson fortfarande på aktiemarknaden. Han säger att den senaste tidens uppgång har stöd i fundamenta, det vill säga i bnp-tillväxt och bolagens resultat.

– Någon aktiebubbla har vi inte.

Enligt Hansson har läget rentav vänt till de bättre på flera håll i världen. I bland annat Ryssland, Kina och Latinamerika är osäkerheten mindre i dag än för ett år sedan. USA går också bra och även i Europa ser vi positiva tecken.

– Aktieavkastningen i Ryssland ökade med 60 procent i fjol, i Östeuropa med 30 procent och i Latinamerika med 35 procent. Högre råvarupriser är en orsak, men även att vissa politiska risker har dämpats.

Också bristen på alternativ ser Hansson som en orsak till att aktiemarknaden går bra – räntemarknaden ger ingenting.

Nedåtriskerna förträngs

Jesper Nyberg, vd för kapitalförvaltningen på Estlander & Partners, säger att det vi nu sett är en smekmånad för Trump. Även om den nye presidenten får gehör för sina planer i kongressen kommer effekterna av åtgärderna att synas först 2018.

– Investerarna har tagit ut de positiva effekterna i förskott. Går det inte som man väntar är riskerna för en nedgång stora.

Enligt Nyberg har investerarna hittills enbart sett uppåtriskerna, det vill säga de positiva effekterna av valet. Men det finns också nedåtrisker, av vilka ett möjligt handelskrig mellan USA och Kina hör till de största. Dessutom är brexit fortfarande en öppen fråga tillsammans med flera politiska val i Europa.

"Investerarna har tagit ut de positiva effekterna i förskott. Går det inte som man väntar är riskerna för en nedgång stora."Jesper Nyberg, Eslander & Partners

– De här faktorerna är inte alls prissatta i aktiepriserna.

Centralbanken Feds räntepolitik är en annan faktor som påverkar aktiemarknaden. Förväntningen är tre räntehöjningar under 2017.

– Om inflationen börjar stiga måste Fed höja räntorna aggressivare, vilket aktierna brukar reagera negativt på, säger Nyberg, som tror att ökad osäkerhet och volatilitet (svängningar) är att vänta.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning