Hur komma ut ur krisen i MÖ?

"Liksom rulltrapporna kan gå upp eller ned kunde denna eskalationsspiral också vändas om. Alla har ett intresse i att Iran inte kan skaffa sig kärnvapen."

Konflikterna i Mellanöstern hotar inte enbart människorna i regionen utan alla i hela världen och hotar också utlösa ett världskrig. Två fel är vanliga då man försöker förstå situationen. Det ena är a...