Hur kan synd och skam bli stolthet?

Hur kan kyrkans lärogrund vara förenlig med en ideologi där det som i Bibeln betecknas som synd och skam, görs till ett ämne för stolthet?

Som HBL (30.10) informerat kallas riksdagsledamot och tidigare inrikesministern Päivi Räsänen, med stöd av en polisanmälan, till polisförhör misstänkt för "hets mot folkgrupp". Hennes förmenta brott skulle då ha varit att hon som förtroendevald i kyrkan i juni i år gav offentlighet åt frågan om det var förenligt med den evangelisk-lutherska kyrkans tro att, i strid med Bibeln och sina egna bekännelseskrifter, stöda prideparaden i Helsingfors och det den stod för.

Enligt bekännelseskrifterna som alltså är kyrkans högsta norm skall "all lära och alla lärare prövas och bedömas enligt Guds heliga Ord". Hennes fråga var: Hur kan kyrkans lärogrund vara förenlig med en ideologi där det som i Bibeln betecknas som synd och skam, görs till ett ämne för stolthet? Pride betyder ju stolthet.

Varje arbetsgivare kräver lojalitet av sina anställda gentemot företagets målsättning och uppgift. Varje präst avkrävs vid prästvigningen ett löfte om att förvalta sitt ämbete " i enlighet med Guds ord och kyrkans bekännelse". Om kyrkan kräver detta av sina anställda, varför följer dess ledning inte samma princip? Och om man offentligt påpekar och med stöd av fakta påvisar att detta inte skett, är detta brottsligt?

Ulf Emeleus, pastor, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning