Hur kan restriktionerna vara så oklara och vem bär ansvaret?!

Coronarestriktioner

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS förundrar sig över oklarheterna kring restriktionerna som kom torsdagen 12 augusti angående ungas hobbyverksamhet. I syfte att minimera närkontakten kom regionförvaltningsverket i Södra Finland ut med nya sammankomstbegränsningar som även gäller barns och ungas hobbyverksamhet.

I praktiken betyder restriktionerna (som grundar sig på 58 d paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar) att ifall hobbyverksamhet i grupp inomhus idkas så måste deltagarantalet anpassas i enlighet med hur många deltagare som ryms i utrymmet så att ett två meters säkerhetsavstånd kan hållas. Det förutsätts dock inte att ett två meters avstånd konstant upprätthålls av deltagarna.

Det har rått missförstånd och uppståndelse i både medier och bland politiker angående regionförvaltningsverkets beslut. Det är förbryllande och oroväckande att det tycks vara oklart vem som bär ansvaret för begränsningarna. Regionförvaltningsverket agerar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och därmed förundrar sig FSS över våra beslutsfattares reaktioner på beslutet som enligt dem inte är i enlighet med regeringens linje. Barns och ungas hobbyverksamhet ska prioriteras och FSS vill inte se några fler begränsningar på den fronten. FSS efterlyser också klarare riktlinjer från både regeringens och regionförvaltningsverkets sida.

Alexandra Wegelius Förbundsordförande, FSS

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning