Hur kan en stängd lönsam fabrik ge mera vinst?

Orsaken till den höga lönenivån kan med all rätt skyllas på fackets agerande under ”goda tider”, men man satt inte ensamma vid förhandlingsbordet.

Rubriken säger kanske redan att jag inte är expert på området. Senaste veckors insändare ger dock flera frågor än svar. Var UPM faktiskt i en så desperat situation att man under rådande coronakris med arbetslöshet, permitteringar, hinder att utföra sitt yrke eller öppethålla sitt företag att man nu måste meddela om stängningen av Kaipola pappersfabrik. Tidpunkten för meddelandet om stängning var dåligt vald och som ett slag i ansiktet på ett folk som redan "kämpar för livet".

Det verkar som insändarskribenter sätter bolagets plikt att ge avkastning åt sina aktieägare i främsta rummet. Inte företagets samhällsansvar, de anställda eller ens företaget som sådant, bara utdelning! Att det är "vanliga" människor som placerar i aktier är en sanning med modifikation. Vem bryr sig om småsparare som är tvungna att hålla sina pengar på konton för att vid behov kunna användas. Bankerna erbjuder varken ränta eller utdelning, endast aktiefonder där banken får sina "kostnader" månatligen täckta och spararen står för riskerna.

Man får det dessutom att låta som om den nuvarande regeringen håller en vikande industri på benen! Har det understöd som industri och företag fått under coronakrisen gått till olönsamma företag?

De flesta av UPM:s argument för stängningen av Kaipola har skjutits i sank, ändå upprepas de ideligen. Lönekostnaderna är snart de enda som delvis kvarstår. Orsaken till den höga lönenivån kan med all rätt skyllas på fackets agerande under "goda tider", men man satt inte ensamma vid förhandlingsbordet.

Någon efterlyser en gemensam bild av verkligheten för att gå vägen framåt. Hur många kan ha en gemensam bild av verkligheten med någon som har sju miljoner euro i årsinkomst?

Man kan osökt, kanske elakt, få uppfattningen att hela långdansen kring Kaipola är ett beställningsarbete från Finlands Näringsliv EK och Samlingspartiet inför kommande inkomstförhandlingar och kommunalval.

Man försöker få nuvarande regering ansvarig för tidigare misslyckanden, i stället för att gemensamt arbeta för framtiden. Att fälla regeringen i detta svåra läge skulle vara ansvarslöst när man dessutom kan konstatera att den hittills gjort ett bra jobb under rådande omständigheter. Alternativet prövade vi redan på.

Tack till Robert H Lindberg för ett sakligt debattinslag (HBL Debatt 4.9)!

Guy Erik Baarman, Vanda

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning