Hur hitta plats i Svenskfinland?

Bild: Wilfred Hildonen

"Det borde vara i den finlandssvenska gemenskapens intresse att uppmuntra och stödja språklig revitalisering."

Pontus Kyander hade flera intressanta iakttagelser i sin essä (HBL 15.6) och frågade bland annat varför man inte driver kampanj för aktiva språkbyten till svenska i dag. I början av 2000-talet märkte jag ett intressant fenomen bland språkbadsfamiljer i Åbo, nämligen språklig revitalisering bland barn med finlandssvenska rötter. Sedan blev det temat för min forskning. I mitt material (samlat år 2004) hade 39 procent av barnen finlandssvenska rötter och 20 procent av barnen hade en förälder som har talat svenska i sitt barndomshem.

Kyander efterlyste en finlandssvensk identitet som är öppen och inkluderande, vilket jag håller med om att det finns behov av. Jag samlar som bäst in nytt material bland före detta språkbadselever och har hunnit tala med några, bland annat med två 22 år gamla ungdomar som inte vågar identifiera sig själva som finlandssvenskar inför finlandssvenskar eftersom de tycker att deras svenska inte är perfekt. Men för finskspråkiga och utlänningar säger de sig vara finlandssvenskar eftersom de har en finlandssvensk mamma eller pappa. De har inte talat svenska med sina föräldrar utan har lärt sig svenska först i språkbadsskolan och efter det börjat (delvis) tala svenska med sina mor- eller farföräldrar och övriga släktingar. Det finns en stor potential bland den här gruppen och det borde vara i den finlandssvenska gemenskapens intresse att uppmuntra och stödja språklig revitalisering bland sådana här familjer. Nu har språkbadsskolor fått den uppgiften.

Kyander nämner återflyttare som en grupp med potential och vilja att befrämja det svenska språket. I min tidigare studie fanns det både barn till sverigefinnar och personer som hade flyttat tillbaka efter en kortare vistelse i ett annat nordiskt land. En intressant grupp var också barnbarn till krigsbarn. Hur kunde även dessa grupper hitta sin plats i den svensktalande gemenskapen i Finland?

Taija Votkin doktorand i svenska språket vid Åbo Akademi

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning