Hur härligt sången klingar

Stödet för svenskan i Finland starkare än någonsin. Vår uppgift som svenskspråkiga är att odla och uppmuntra denna trend som nu finns, skriver Gustav Skuthälla i sin insändare.

"Svensk revolution inom Vänsterförbundet". Så rubricerar Hufvudstadsbladet Vänsterförbundets partistämma senaste veckoslut. Tre av fem i partiets ledning har svenska som modersmål, bland dem nya ordföranden Li Andersson. Mycket talade hon svenska i sitt tacktal inför en i huvudsak finskspråkig publik, tackade för förtroendet och underströk svenskans betydelse.

Vänsterförbundet är i dag Finlands femte största parti. Socialdemokratiska partiets känsla för svenska språket behöver knappast nämnas. Det räcker med namn som Karl-August Fagerholm, Kalevi Sorsa, Paavo Lipponen, Ralf Friberg, Maarit Feldt-Ranta med flera, med flera.

Kristdemokraternas stöd för det svenska språket är också självklart i och med Sari Essayah och Peter Östman. Kristdemokraterna har alltid haft framstående finlandssvenskar i ledningen.

Likaså ser De gröna, i dag Finlands fjärde största parti, svenska språket som en naturlig del av Finland. Ordförande Ville Niinistös lediga, otvungna vilja att tala svenska bekräftar detta.

Samlingspartiet har satt en ära i att ordföranden ska behärska svenska ända från J. K. Paasikivis tid. Paasikivis modersmål var svenska. Nämnas kan, Juha Rihtniemi, Harri Holkeri, Ilkka Suominen och senast Alexander Stubb.

Johannes Virolainen, centerpartiets stora man, störst efter Kekkonen, införde som undervisningsminister den obligatoriska svenskan i grundskolan. Få har betytt så mycket för svenska språkets ställning i Finland som axeln Jan-Magnus Jansson–Johannes Virolainen. I dagens centerledning talar viceordförande Katri Kulmuni och Jouni Ovaska svenska, Kulmuni med en liten norrländsk brytning.

Adderas folkpartiet till raden av försvarare av svenska språket så är stödet för svenskan i Finland starkare än någonsin. Vår uppgift som svenskspråkiga är att odla och uppmuntra denna trend som nu finns. Sannfinländarnas inställning är visserligen ett frågetecken. Troligtvis har deras negativa attityd till svenskan dämpats vartefter som folkpartiets kritik av Sannfinländarna tonats ner. Som vi ropar får vi svar, som sagt. Det gäller oss alla.

Gustav Skuthälla Närpes

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning