Hur håller jag kvar mina arbetstagare?

Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpaa

"Det finns två skatteregler som möjliggör personalemission till underpris utan omedelbara skattekonsekvenser. Enligt den 'traditionella regeln' kan arbetstagaren ges en rabatt på högst 10 procent utan att underpriset beskattas som arbetstagarens förvärvsinkomst."

Jag är verkställande direktör på ett familjeföretag inom it-sektorn. De senaste 15 åren har varit goda, men nu har företaget drabbats hårt av coronapandemin. Oron över företagets framtid har spridit s...