Hur få hem medicinen?

På landsbygden är Omakanta och digital receptutskrivning en stor förbättring, men medicinen kommer varken trådlöst eller per kabel hem till de behövande.

HBL granskar i en påpasslig ledare (14.11) läget inom apoteksbranschen. För egen del tycker jag ändå att erfarenheterna från utvecklingen inom hälsovården, dagligvaruhandeln, taxibranschen och många andra områden visar att sund konkurrens och nytta för kundkretsen inte automatiskt följer av kedjebildning och stordriftsfördelar.

I farten tar man kål på småföretagande och kväser verksamhet på landsbygden. Att lappa för landsbygden med näthandel och riktade glesbygdsstöd är, som ordvalet låter förstå, lappverk. På landsbygden är avsaknaden av apotek i det närmaste total och för fysisk distribuering av medicin till hushållen finns ingenting. Det är en bjärt kontrast mot läget för vårt hem i Helsingfors, där vi kan välja mellan till exempel Månsas, Kottby, Södra Haga och Gamlas i omedelbar närhet och två universitetsapotek på skäligt avstånd.

På landsbygden är Omakanta och digital receptutskrivning en stor förbättring, men medicinen kommer varken trådlöst eller per kabel hem till de behövande. Därför kunde gärna bland annat en del av apoteksägarnas stigande vinster, i samband med eventuell sanering styras till åtgärdande av denna sista länk i den försummade distributionskedjan – den mellan apoteken och hushållen på landet. Matbutik, R-kiosk eller andra ställen för avhämtning av paket finns inte heller. För många är det fråga om mil efter mil utan kollektivtrafik.

Kvar finns en nerbantad postgång med postlådan på ordentligt avstånd. 
I ledaren nämnda Jorv är förstås bara ett exempel. Varför ordnas det inte, byggs inte upp, medicinutdelning överlag på sjukhus och läkar- och hälsostationer där sjukbesöken görs och medicinerna ordineras? Det vore riktig första hjälpen.
 Med tanke på olika former av svindel och enorma misstag inom den digitala hanteringen är inte heller näthandeln i dag speciellt lockande just när det gäller mediciner.

Ove Paul
, Sarfsalö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning