Hur du köper din biljett inom kollektivtrafiken förändras

Alla biljettautomater kommer försvinna 2023. Bild: Ellen Forsström

Helsingforsregionens trafik, HRT, övergår till ett system där kunden använder sig av ett personligt biljettkonto, i stället för ett resekort. Det här innebär en omfattande reform inom biljettförsäljningen.

Biljettautomater och värdebiljetter försvinner medan kontaktlös betalning introduceras som nytt betalsätt. Också studeranderabatten genomgår en förändring. Från 2022 kan en studerande endast få sin st...