Hur bygger man världens bäst fungerande stad?

Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Hur dåligt ska unga tvingas må innan staden förklarar nödtillstånd?

Att barn och unga är de som lider mest av pandemin är ett påstående som tycks provocera. Det är naturligtvis vanskligt att jämföra lidande, och statistiken över vilka som avlidit och vårdats på sjukhu...