Hur bra är din studentfinska? Ta vårt quiz!

Bild: HBL-Arkiv / Leif Weckström

Testa din studentfinska med några frågor ur förra höstens studentprov i den långa lärokursen i finska.

Andelen studenter som skriver den långa finskan i studentexamen minskar. Här kan du testa några frågor ur förra höstens studentprov i den långa finskan. Det riktiga studentprovet innehåller först...