Hur är det möjligt, Helsingfors?

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Hur är det möjligt att Helsingfors stad med noll varsel vräker barn från ett daghem (Ankdammen på Drumsö) med motiveringen att lokalerna är olämpliga och ligger på ett industriområde?

Området i fråga är i själva verket natur- och havsnära, och familjerna har trivts med lokaler och personal. Därtill är bristen på daghemsplatser skriande på Drumsö, vilket staden har bidragit till genom att nonchalera tillväxtprognoser. Barnen borde ha fått respit att gå ut terminen i en invand miljö bland sina kamrater, i stället för att med omedelbar verkan spridas ut – vart?

Hur är det möjligt när Helsingfors stad samtidigt beviljar tre månaders respit åt ett profitdrivet bolag (Easy Homes) som idkat illegal hotellverksamhet i ett bostadshus på Stora Robertsgatan, till förfång för grannarna? Varför tar det längre tid att vräka illegala hotellgäster än daghemsbarn? Och varför får samma bolags illegala hotellverksamhet tills vidare fortsätta på Bulevarden, med förklaringen att staden inte hunnit ta ställning till frågan?

Hur är det möjligt att Helsingfors stad genom ohemula krav vill tvinga små privata vårdhem att slå igen, trots att boende och anhöriga är nöjda med vården? Ett exempel är Lilla Apollo i Tölö som lades ned häromåret. Motiveringen då var att varje rum inte hade eget badrum. Ändå var det fråga om boende som var helt beroende av assistans i hygienfrågor.

Hur är det möjligt när Helsingfors stad samtidigt köper upp tjänster av stora internationella konglomerat som driver stora vårdhem där de boendes trygghet, hygien och mathållning försummas på ett upprörande och rentav livshotande sätt?

Hur är det möjligt att Helsingfors stad bygger en jättebro till Degerö som opraktiskt nog planeras enbart för spårvägs- och cykeltrafik? Hur är det möjligt när Helsingfors stad samtidigt låter spårvägstrafiken kollapsa i snöväder mitt inne på skyddade centrumgator, trots allt vackert tal om vår ypperliga snow how? Hur är det möjligt att stadens trottoarer är oframkomliga på grund av snömassor, samtidigt som cykelvägar hålls fria?

Hur är det möjligt att Helsingfors stad bygger ut Drumsö med tusentals nya invånare, och Björkholmen med kontor, bostäder och varuhus, delvis på utfyllnadsmark, trots att alternativa bostadsområden står outnyttjade? Hur är det möjligt när Helsingfors stad samtidigt stryper infarten via Drumsö till centrum genom en dyr omläggning av bron som inte ens fotgängare (eller metare!) finner befogad?

Hur är det möjligt att Helsingfors stad efterlyser gräsrotsinitiativ och medborgaraktivitet, samtidigt som staden med sin hyrespolitik sätter käppar i hjulet för projekt som Stationens barn/Walkers, Lappviken, Nosturi? Hur är det möjligt att Helsingfors stad i olika frågor inbjuder till diskussionsmöten utan att någonsin beakta de förslag och alternativa planer som invånarna för fram, samtidigt som staden vill profilera sig som öppen och lyhörd?

Hur är det möjligt att man de senaste åren blivit så desillusionerad i fråga om Helsingfors stad?

Henrica Bargum Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46