Hur ålderdomen blev värdelös

Ålderdomen och de äldre har fantastisk ekonomisk potential, och då talar jag inte bara om vinster.

De senaste veckorna har det talats mycket om äldreomsorgen. Många är de som förfasat sig över undermåliga äldreboenden, och med emfas poängterat att inget kan vara viktigare än att människor ska...