Hungriga elever oroar lärare i Storbritannien

Bild: EPA/PAUL REID

Elever som inte får tillräckligt med mat hemma oroar lärare i Storbritannien.

I en undersökning bland 400 lärare uppger nästan hälften att de är oroliga för elever som inte får tillräckligt att äta under sommarloven. 49 procent av dem som svarat på enkäten ansåg att en del av eleverna svälter under den sju veckor långa semestern så allvarligt att det påverkar deras psykiska hälsa.

Nättidningen Independent rapporterar om undersökningen.

Enkäten visar dessutom att en del av barnen inte heller har tillgång till ordentliga måltider under skolterminerna.

15 procent av dem som svarat på enkäten uppger att de hämtat egen mat till skolan och gett maten till eleverna. Dessutom uppger 15 procent att de köpt måltider till sina elever.

I Storbritannien är skolmaten gratis endast för familjer vars inkomster ligger under fattigdomsgränsen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03