Hundratals domar blev liggande i tingsrätterna – 40 har hunnit preskriberas

Orsaken till varför domarna inte gått vidare från tingsrätterna till Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen är oklar. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Bland de preskriberade domarna fanns inga fängelsestraff.

Justitieministeriet meddelade på måndagen att det framkommit problem hos Rättsregistercentralen, som ansvarar för överföringen av uppgifter om brottmålsdomar från domstolarna till verkställighetsmyndigheterna.

Under åren 2013-2019 har uppgifterna om 579 olika domar inte alls överförts från tingsrätterna till Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen.

Rättsregistercentralen har nu gått igenom alla de 579 fallen. I genomgången av domarna framkom det att totalt 40 av de brottsmålsdomar som inte överförts nu har hunnit preskriberas och kan därmed inte längre verkställas. Bland dem fanns ändå inga fängelsestraff.

I 29 av de preskriberade domarna handlade det om bötesstraff, vars totala summa uppgick till 11 340 euro. En av domarna var ett ungdomsstraff som inte skulle ha avtjänats i fängelse. Totalt 10 av domarna gällde ersättningsstraff på ett totalbelopp närmare 8 000 euro.

– Det är bra att man så här snabbt har fått en klar uppfattning om läget. Nu har vi mer exakta uppgifter om problemets omfattning, som lyckligtvis var mindre än befarat. Jag har fått ett löfte om att alla domar som inte ännu har verkställts förs vidare i brådskande ordning. Liknande avbrott i dataöverföringen får absolut inte hända i framtiden, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

Orsaken till att problemet uppstått utreds just nu. Än så länge har man i utredningen inte upptäckt några systemfel, utan problemen antas bero på användarna.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning