Hundraårig ubåt spökar i svensk-ryska relationer

"Det var upplagt för rysk smash ifall någon från Försvarsmakten eller en försvarsexpert skulle ha hunnit bejaka möjligheten att det var en sovjetisk ubåt."

År 1916 kolliderade s/s Ångermanland med en rysk ubåt inne på svenskt vatten. Fartyget hade lämnat Mäntyluoto med en last av paket till ryska krigsfångar i Tyskland när olyckan skedde.Ett sekel...