Hundra år av ”time management”

Jag har accepterat att livet är mer kaos än ordning och att det är det som håller mig nyfiken.

Jag har svårt med rutiner. Det gäller i synnerhet sådana som har med jobbdisciplin att göra, till exempel att planera detaljerat och följa planen, att svara på e-post en viss tid på dagen, att s...