Hundra år av självständighet – hundra år av skit under naglarna

Bild: Illustration: Tintin Rosvik

Vid tröskeln för Finlands hundraårsdag reflekterar Anna-Lena Laurén över sin släkts historia, en släkt av fattiga torpare och solida bönder där synen på arbetet har löpt som en röd tråd genom människans liv.