Hundra år av en bättre framtid

ILO är den enda organisationen inom hela FN där regeringar tillsammans med arbetsgivare och löntagare är representerade.

I år fyller Internationella arbetsorganisationen ILO 100 år och firas över hela världen. ILO steg upp ur första världskrigets ruiner i en tid då världen behövde fred, säkerhet och trygghet. Det blev ILO:s roll att garantera ett återbyggande samhälle där löntagarna försågs med trygga och schyssta arbetsvillkor. Efter andra världskriget, då FN grundades blev ILO en särskild organisation inom dess strukturer eftersom ILO är den enda organisationen inom hela FN där regeringar tillsammans med arbetsgivare och löntagare är representerade. Än i dag är denna trepartsstruktur unik för det internationella systemet och ett ställningstagande för att arbetstagares rättigheter är mänskliga rättigheter.

Aktiva medborgare är grunden för alla demokratier. Trepartsstrukturer organiserar medborgare (löntagare), finansiella och ekonomiska institutioner (företag) och beslutsfattare (regeringar) kring samma bord för att försöka lösa de stora vardagliga utmaningarna. Detta kan ses som den mest grundläggande formen av demokratisk aktivitet och grunden för det demokratiska samhället. Som historien visat är modellen med oberoende parter på arbetsmarknaden, partssamarbete och kollektivavtalsförhandlingar den mest flexibla och motståndskraftiga modellen i tider av förändring, och just nu lever vi definitivt i en tid av förändring.

De fyra stora trenderna som utvecklas parallellt – globalisering, demografisk förändring, teknologisk utveckling och klimatförändring – skapar utmaningar för både nationell och global politik, men också för globala produktionskedjor, anställningsbehov och för att säkra att vår planet är beboelig även för de kommande generationerna. Globalt reglerade minimistandarder för social säkerhet och offentliga tjänster av hög kvalitet är bland de mest effektiva sätten att omfördela tillgångar, förebygga ojämlikhet och underlätta livslångt lärande, utöver jämlikt deltagande för alla på arbetsmarknaden.

Dessa utmaningar kräver agerande på fler nivåer. De kräver mer hållbar och ansvarig produktion och konsumtion. De kräver livslångt lärande och övning i att förstå och arbeta med teknologi som ännu inte existerar. De kräver en nivå av säkerhet för människor som möjliggör anpassning sig till en arbetsmarknad i konstant förändring, med andra ord kräver de rättvis omställning. I tider då manuella arbeten förändras och mänskliga kvaliteter för problemlösning, kreativitet och mänsklig kontakt blir allt mer centrala är behovet för stöd och tid för psykosocialt välbefinnande allt större. Detta betyder att ILO:s arbete med framtidens arbetsliv också behöver fokusera på dessa utmaningar och behov. Till syvende och sist handlar det om mänskliga koncept i en komplex värld: arbetstider, arbetsmiljö, rättvis kompensation, syftet bakom arbetet vi utför och de sociala värden vi vill att vårt arbete ska reflektera.

Med detta i tankarna uppmanar vi inte enbart våra medlemmar, politiker och arbetsgivare att agera för en stark social dialog i de nordiska länderna, men också att samtliga aktivt deltar i den globala rörelsen för att garantera att arbetets framtid är en god framtid för både människor och vår planet.

Jarkko Eloranta, ordförande, FFC, Antti Palola, ordförande, STTK, Lizette Risgaard, ordförande, FH Danmark, Lars Qvistgaard, ordförande, Akademikerne Danmark, Jan Højgaard, ordförande, Samtak Färöarna, Josef Therkildsen, ordförande, SIK Grönland, Drífa Snædal, ordförande, ASI Island, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, ordförande, BSRB Island och Nordens fackliga samorganisation, Þórunn Sveinbjarnardóttir, ordförande, BHM Island, Hans-Christian Gabrielsen, ordförande, LO Norge, Erik Kollerud, ordförande, YS Norge, Ragnhild Lied, ordförande, Unio Norge, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO Sverige, Eva Nordmark, ordförande, TCO Sverige, Göran Arrius, ordförande, Saco Sverige, Magnus Gissler, generalsekreterare, Nordens fackliga samorganisation

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning