Humanitärt arbete är den bästa flyktingpolitiken

Bild: HBL

Förra veckan deltog jag i en studieresa till Nairobi i Kenya som arrangerades av Finlands FN-förbund. En riksdagsledamot från varje riksdagsgrupp hade bjudits in till resan och jag fick möjlighet att företräda SDP:s riksdagsgrupp under resan. Under fyra dagar bekantade vi oss ingående med FN-förbundets internationella verksamhet och i synnerhet deras verksamhet i Kenya och Nairobi.

Det absolut mest känslosamma under resan var att bekanta sig med flyktinglägret Kakuma och kolonin Kalobeyeia i provinsen Turkana. De första flyktingarna kom till lägret för över 30 år sedan år 1992. Antalet flyktingar i Kakuma-lägret och i kolonin Kalobeyeia har därefter ökat till cirka 200 000 flyktingar och antalet ökar fortfarande med cirka 10 000 flyktingar per år. FN:s verksamhetsprincip i regionen är att integrera de lokala invånarna med flyktingarna. I kommunen Turkana, som är värd för lägret, bor sammanlagt cirka 100 000 människor, det vill säga endast hälften av det antal flyktingar som har placerats på området. De lokala invånarna har tillgång till den hjälp och de tjänster som FN erbjuder och därigenom har också deras levnadsförhållanden förbättrats i regionen. Detta har med tiden avsevärt minskat spänningarna mellan flyktingarna och majoritetsbefolkningen.

Cirka 111 000 av invånarna i området är barn, och därför är det särskilt viktigt för de lokala invånarna att ordna utbildning för barn. Antalet barn i flyktingläger ökar också hela tiden, vilket medför stora utmaningar bland annat när det gäller undervisningsutrymmen. Nästan 100 barn kunde studera i samma klassrum. Även om det inte fanns skolbänkar för alla barn i klassrummet, så var de ändå glada och tacksamma över att de fick gå i skola och därigenom kunna drömma om en bättre framtid.

FN:s verksamhetsprincip i lägret är att utbilda både barn och vuxna att klara sig själva för att därigenom lära sig olika typer av färdigheter. En stor del av invånarna i regionen är de facto småföretagare, bland annat jordbrukare eller hantverkare, och förtjänar på så sätt sin egen utkomst. I regionen har utvecklats en egen gemenskap som genom marknadsekonomi förenar lokalbefolkningen och flyktingarna och på så sätt också minskar konflikter mellan befolkningsgrupperna. Den bärande idén med lägret är att skapa anständiga boendeförhållanden för flyktingarna för att de inte ska behöva lämna området för att exempelvis ta sig till Europa för att söka asyl, utan för att de ska kunna bygga ett tillfälligt hem i Kalobeyeia. I det här hemmet kan man vänta på en tid då det skulle vara tryggt att återvända till hemlandet. Denna önskan lever kvar för de flesta flyktingar.

I och med klimatförändringen och krigen kommer flyktingproblemen i världen sannolikt att förvärras ytterligare under de kommande åren. Därför är det allt viktigare att FN och andra humanitära organisationer får fortsätta utföra sitt mycket värdefulla arbete i flyktinglägren runtom i världen. Det är betydligt mer humant att hjälpa dessa människor nära sitt eget hemland och sin egen kultur, så att flyktingarna inte blir tvungna att fatta desperata beslut och lämna sitt eget land eller sin egen kontinent, för att resa bland annat till Europa för att söka asyl för sig själva och sin familj. Därför är det ytterst viktigt att också Finland fortsätter sitt viktiga arbete med att exportera humanitärt bistånd och kunnande till de länder där hjälpen mest behövs. En minskning av resurserna för humanitärt bistånd skulle sannolikt endast leda till nya växande flyktingströmmar till Europa.

Kim Berg SDP:s riksdagsledamot Vasa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Högklassigt och hållbart direkt från producenten

Mer läsning