HS: VVO behöll reparationspengar

Bostadsbolaget VVO har behållit pengar som samlats in av hyresgäster för reparationer, uppger Helsingin Sanomat.

Det här skedde i samband med att VVO i juni sålde 8 619 prisreglerade hyreslägenheter till Y-Stiftelsen.

VVO sålde bostäderna var för sig, inte som en helhet. Därmed övergick de medel som samlats in för reparationer inte till den nya ägaren utan blev kvar hos VVO.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara beskriver förfarandet som exceptionellt och i strid med dess rekommendationer.

Arrangemanget är ändå inte illegalt även om det strider mot lagens anda, uppger Ara.

VVO ägs av pensionsbolag och fackförbund. 

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning