HS: Vasa centralsjukhus kan få omfattande jour

Vasa centralsjukhus rätt till omfattande jour finns med i det preliminära utkast till regeringsprogram som Helsingin Sanomat citerade på söndagen. Bild: Ari Sundberg/SPT

Enligt Helsingin Sanomat är den kommande regeringen beredd att ge Vasa centralsjukhus rätten till omfattande jour. Det är en av flera aktuella hälsorelaterade frågor som är brännande aktuella just nu.

Inför regeringsbildningen är frågan om Vasa centralsjukhus jourverksamhet en av de viktigaste frågorna för Svenska folkpartiet. Det har den varit sedan riksdagen i december 2016 fastställde vilka tolv centralsjukhus i Finland som får erbjuda omfattande jour dygnet runt och Vasa centralsjukhus inte fanns på listan.

Så sent som i mars röstade riksdagens social- och hälsovårdsutskott ner förslaget om att ge Vasa centralsjukhus rätten till omfattande jour. Samtidigt godkände utskottet ändå en kläm som förpliktar den nya regeringen att undersöka frågan på nytt. I mars gick rätten till den omfattande jouren sedan knappt förlorad när riksdagens röstade i frågan och jourrätten föll med rösterna 92–91.

I hälso- och sjukvårdslagen räknas de distrikt upp som bör ordna en enhet med omfattande jour dygnet runt. Omfattande jour betyder att ett sjukhus har en sådan samjour för primärvården och den specialiserade vården att den kan erbjuda omfattande tjänster inom flera medicinska specialområden dygnet runt och vara berett att ta hand också om exceptionella situationer.

I lagen står särskilt att Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ska ordna jourtjänster både på svenska och finska för att trygga de språkliga rättigheterna så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer. Nu är det sjukhuset i Seinäjoki som ska sköta den omfattande jouren på båda språken i regionen. Partiordförande Antti Rinne har dock redan tidigare sagt att Vasa får sin omfattande jour om SDP bli statsministerparti.

Vasa centralsjukhus rätt till omfattande jour finns med i det preliminära utkast till regeringsprogram som Helsingin Sanomat citerade på söndagen och som – med korrigeringar gjorda ännu under söndagen – ges ut i morgon, måndag.

Flera andra hälsorelaterade frågor än Vasa centralsjukhus jourrätt sägs också stå på regeringens lista. Bland annat uppges man föreslå att personaldimensioneringen på serviceboenden stiger från 0,5 vårdare per klient till 0,7. Preventivmedel ska bli gratis för unga under 25 år – ett beslut som är i linje med hur till exempel städerna i huvudstadsregionen sett på saken redan tidigare.

Under söndagen hurrade bland annat kvinnosaksförbundet Unionen över ryktet att definitionen av våldtäkt kan ändras så att brist på samtycke räcker för att ett samlag ska ses som våldtäkt.

Ytterligare en hälsofråga gäller dem som vill få sitt juridiska kön korrigerat. Dessa personer ska enligt det citerade utkastet inte längre tvingas till sterilisering.

Övriga punkter som räknas upp är att papperslösa kan börja få nödvändig vård och att universiteten utlovas 40 miljoner euro mer i anslag per år – ett beslut som kan ha betydelse för till exempel medicinsk forskning.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning