HS: Utrikesministeriet återtog anställning av person med dubbelt medborgarskap

Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Utrikesministeriet har återtagit ett beslut om att anställa en person för att personen i fråga hade både finskt och ryskt medborgarskap, skriver Helsingin Sanomat.

Tidningen har lyssnat på ett bandat telefonsamtal där en tjänsteman vid Utrikesministeriet säger att orsaken till att beslutet återtas uttryckligen är det ryska medborgarskapet.

Tjänstemannen preciserar att ryska medborgare kan utsättas för påverkningsförsök från den ryska statens sida.. Tjänstemannen hänvisar till rysk lagstiftning som enligt hen i praktiken inte känner till begreppet dubbelt medborgarskap. Enligt rysk lagstiftning är varje rysk medborgare förpliktad att hjälpa landets säkerhetsmyndigheter, skriver Helsingin Sanomat.

Enligt tjänstemannen följer beslutet att återta anställningen ministeriets egen praxis vad gäller ryskt medborgarskap.

Helsingin Sanomat skriver att ministeriet återtog anställningen utan att göra en säkerhetsundersökning av den som skulle få jobbet. Sådana görs för nästan alla som anställs på Utrikesministeriet.

Tidningen fick inte tag på utrikesminister Timo Soini (Sannf) för en kommentar. Utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund säger däremot att ministeriet följer gällande lagstiftning och behandlar medborgare jämlikt. Stenlund säger att han inte känner till fallet.

Personen i fråga säger till tidningen att hen bandade samtalet med tanke på sitt eget rättsskydd eftersom hen inte fick några skriftliga motiveringar till beslutet. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning