HS: Trängsel i naturskyddsområden i södra Finland

Forststyrelsen varnar för trängsel och smittrisker i södra Finlands nationalparker. Bild: SPT

När kaféer, restauranger, museer och biografer stänger flockas allt fler i skogen i stället.

Uppmaningen att undvika närkontakt och folkmassor har sporrat många att besöka landets nationalparker. Enligt Forststyrelsen råder det trängsel i många naturområden, vilket höjer smittrisken.

– Det är en utmärkt sak att folk söker sig ut i naturen. Det är ändå viktigt att komma ihåg myndigheternas rekommendationer om sammankomster och trygga avstånd gäller också i naturområden, säger regiondirektör Henrik Jansson på Forststyrelsen i en intervju för Helsingin Sanomat.

Enligt Forststyrelsen har det bland annat uppstått besvärliga situationer vid grillplatser och utetoaletter på grund av trängsel.

– Det finns vanligtvis ingen möjlighet att tvätta händerna vid rastplatserna, säger Jansson.

Forststyrelsen gick i fredags in för att stänga en lång rad överfulla rastplatser, kåtor, fågeltorn och ödestugor i norra Finland för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Nu stängs även kåtor i nationalparker i södra Finland av samma anledning. Det stora antalet besökare till Noux nationalpark och Sibbo storskogs nationalpark har också tvingat myndigheterna att se över dirigeringen av trafiken till bägge nationalparker.

– Allt fler människor, som tidigare inte har vandrat i naturskyddsområden, ger sig nu ut i naturen, säger Jansson.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning