HS: Teknologi på lektionerna kan störa inlärningen

Bild: Mostphotos

En analys av Pisa-resultaten visar att användningen av teknologiska hjälpmedel på lektionerna kan ha negativa effekter på inlärningen. En stor del av tiden går åt att lösa tekniska problem.

Det internationella konsultbolaget McKinsey har analyserat Pisa-resultaten och kommit fram till att användningen av datorer och pekplattor på lektionerna har ett samband med sämre inlärning, skriver Helsingin Sanomat.

Användningen av datorer och pekplattor i skolan har ökat markant under de senaste åren. Situationen varierar något mellan skolorna.

Analysen har granskat de teknologiska hjälpmedlens inverkan ur tre olika perspektiv. Resultaten visar att lärarnas användning av teknologi har en positiv effekt på inlärningen. Detsamma gäller elevernas användning av teknologi på sin fritid.

Det som däremot inverkar negativt på inlärningen är användningen av datorer och pekplattor på lektionerna. Enligt analysen är den negativa effekten betydande.

Orsaken till den negativa effekten antas vara teknologin själv. Eftersom alla elever inte är bekanta med den går det åt gott om tid att lösa tekniska problem. Utrustningen kommer i vägen för inlärningen.

Analysen granskade även olika inlärningsmetoder. Resultaten tyder på att elevernas självstyrda studier förbättrar inlärningen så länge det finns tillräckligt med lärarstöd vid sidan om. Ifall lärarstödet brister leder självstyrda studier till sämre inlärning.

Med självstyrda studier avses sådana studier där eleverna på egen hand fördjupar sig i olika ämnen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning