Reservist dog i Obbnäs

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Repetitionsövningen i Obbnäs tog en olycklig vändning i onsdags då en reservist omkom. Försvarsmakten uppger kort att det handlar om ett skjutvapen. Polisen utreder fallet, men misstänker inget brott.

Dödsfallet inträffade i samband med en repetitionsövning för Kustbrigadens stödkompani på garnisonsområdet – inte under en egentlig skjutövning utan vid sidan om själva övningen.

Den omkomne är en man som deltog i repetitionsövningen.

Kustbrigadens informatör, Sari Salmi, säger att polisen inte misstänker att ett brott har begåtts. Fallet utreds av Västra Nylands polisinrättning.

Huvudstaben fick olycksbudet från marinen klockan 14.

Kustbrigaden utgörs i praktiken av Finska vikens marinkommando som ombildades år 2015. Kompaniet är en grundenhet som utbildar beväringar.

Inom försvarsmakten är skjutolyckor med dödlig utgång ovanliga – men den senaste inträffade i december i fjol i Syndalen i Hangö.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning