HS: Regeringsförhandlarna planerar storsatsningar på tågförbindelser

Kommunikationsministeriet beräknar att det skulle kosta 1,6 miljarder att bygga en förbindelse för en timmes tåg mellan Helsingfors och Åbo. Bild: SPT

Spårtrafiken i södra Finland ser ut att få en jättepott i regeringsförhandlingarna, skriver Helsingin Sanomat.

De snabba tågförbindelserna från Helsingfors mot Åbo, Tammerfors och österut ser ut att bli verklighet, skriver Helsingin Sanomat på torsdagen.

Enligt uppgifter som tidningen fått inifrån de pågående regeringsförhandlingarna skulle man där ha kommit överens om att satsa kring 200 miljoner euro på att inleda planeringsarbetet för höghastighetstågen mellan Åbo, Helsingfors och Tammerfors samt österut från Helsingfors, eventuellt via Borgå och Kouvola.

Även järnvägarna till Kotka och Hangö ingår i uppdateringsplanerna. För Hangöbanans del skulle det handla om en elektrifiering av banan från Hangö till Hyvinge. Enligt Helsingin Sanomat finns även planer på att rusta upp spåravsnitt på annat håll i landet för hundratals miljoner euro.

Enligt Kommunikationsministeriets kalkyler skulle det kosta 1,6 miljarder att bygga en förbindelse för en timmes tåg mellan Helsingfors och Åbo. Projektet mot Tammerfors har en prislapp på 5,5 miljarder och järnvägen österut 1,7 miljarder. Projekten skulle enligt Helsingin Sanomat finansieras med lån.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning