HS: Regeringen slopar endast del av aktiveringsmodellen

Statsminister Antti Rinne (SDP) sa tidigare under veckan att regeringspropositionen är tänkt att skickas vidare den 16 augusti. Bild:

Enligt Helsingin Sanomats uppgifter kommer regeringen endast att slopa den nedskärande delen av aktiveringsmodellen. Förkortningen i självrisktiden försvinner inte.

Nästa vecka är det tänkt att regeringens lagförslag om att slopa aktiveringsmodellen ska skickas för remissbehandling, sa statsminister Antti Rinne (SDP) tidigare i veckan.

Helsingin Sanomat skriver nu att regeringspropositionen inte innehåller några uppgifter om att slopa aktiveringsmodellen helt och hållet. Regeringen vill endast slopa den nedskärande delen som fastslår att de arbetslösas dagpeng skärs ned med fem procent.

Då aktiveringsmodellen togs i bruk, skars självriskstiden ner från sju dagar till fem. Den ändringen kommer nu inte att försvinna utan regeringen står kvar vid att förkortningen behövs.

Självriskstiden innebär de första dagarna i början av arbetslösheten då inget arbetslöshetsunderstöd ännu betalas åt den arbetslösa.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning