HS: Polisyrkeshögskolan lyckas inte fylla sina studieplatser

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Enligt Polisyrkeshögskolans utbildningsdirektör saknar många sökande de färdigheter som behövs för polisstudier.

Polisyrkeshögskolan i Finland har problem med att få in tillräckligt många studeranden, rapporterar Helsingin Sanomat. Polisyrkeshögskolan kan ta in 400 nya studeranden per år men till exempel i fjol godkändes bara 345 personer till utbildningen. Det finns cirka 7 200 färdigutbildade poliser i Finland.

Problemet är inte bristen på sökande till utbildningen, utan snarare sökandenas bristande färdigheter. Trots att Polisyrkeshögskolan ibland haft över tio gånger så många sökande som studieplatser har man inte kunnat fylla alla platser.

– Manliga sökande faller vanligtvis bort i urvalsprovets skriftliga modersmålsuppgift. För kvinnornas del är den vanligaste orsaken de fysiska testen, berättar Polishögskolans utbildningsdirektör Petri Alkiora för HS.

En stor del av dem som anmäler sig till Polisyrkeshögskolans urvalsprov dyker dessutom aldrig upp på provet. I fjol sökte 3 925 personer till utbildningen men endast 1 865 kom till urvalsprovet. Av dem var en del helt oförberedda.

– Vissa sökande har inte läst urvalsprovets litteratur eller bekantat sig med de fysiska kraven, säger Alkiora till HS.

Enligt Alkiora är situationen oroväckande. Antalet poliser i Finland har minskat på 2010-talet.

Fenomenet är inte nytt. Till exempel Turun Sanomat behandlade samma ämne i juli 2015.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03