HS: Över hälften av finländarna tycker inte att vårdreformen är brådskande

En tredjedel av de tillfrågade tycker det är viktigt att vårdreformen blir klar redan under den här valperioden. Resten tycker inte det, eller svarar ingetdera. Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Över hälften av finländarna anser att social- och hälsovårdsreformen inte behöver bli klar under den här valperioden.

I Helsingin Sanomats gallup svarar hela 32 procent av de tillfrågade att de inte alls tycker det är viktigt och 21 procent svarar att de är delvis av annan åsikt.

Däremot anser 29 procent att det är viktigt att vårdreformen blir klar under den här valperioden. 13 procent svarar att de är helt av samma åsikt och 16 procent säger att de är delvis av samma åsikt. 18 procent av de tillfrågade lät bli att svara.

I tidigare undersökningar har man kommit fram till liknande siffror. Trots att över hälften inte anser att social- och hälsovårdsreformens genomförande är brådskande kan resultatet ses som positivt för den nuvarande regeringen.

– Det är genom diskussioner som folk bestämmer vad de anser. Processen har försenats och i offentligheten har förekommit mycket debatter, så det är inte konstigt att stödet inte är större, säger Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik till Helsingin Sanomat.

I Helsingin Sanomats gallup deltog 1001 personer i åldern 15-74 år från hela landet. Felmarginalen i undersökningen är 3,1 procentenheter.

Social- och hälsovårdsreformen har redan en längre tid diskuterats i riksdagen. I juni blev det klart att reformen uppskjuts. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning