HS: Nio av tio vill inte byta namn på moderskapsförpackningen

Bild: Lehitkuva / Markku Ulander

HS: Nio av tio vill inte byta namn på moderskapsförpackningen. Under 40-åringar och rödgröna mest mot strömmen. Största delen upplever att ordet "moderskapsförpackning" inte är kränkande.

Enligt Helsingin Sanomats gallup tycker största delen av finländarna att moderskapsförpackningen ska få heta så även i framtiden. Totalt 88 procent av svaranden tycker att det är rätt onödigt eller absolut onödigt att byta namnet. Endast 8 procent anser att namnbytet är rätt eller absolut nödvändigt. Resten av svaranden har ingen åsikt i frågan.

FPA efterlyser som bäst förslag på ett nytt namn för moderskapsförpackningen. Tanken är att bättre beakta fäder samt regnbågsfamiljer. Efterlysningen inleddes i slutet av november och pågår fram till årsskiftet på FPA:s hemsida samt sociala medier. De bästa förslagen vidarebefordras till Social- och hälsovårdsministeriet i januari.

Förslaget att byta namn på moderskapsförpackningen kommer från familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).

– Jag tror att även fäder skulle bli glada över namnbytet. Själv tycker jag att till exempel babypaket eller familjeförpackning låter bra, sade Saarikko i ett pressmeddelande i november.

Moderskapsförpackningen är en finländsk institution som väcker beundran i resten av världen. Utdelningen av moderskapsförpackningen inleddes 1938. Förpackningen är makalöst populär, 95 procent av förstagångsföderskorna väljer förpackningen.

Majoriteten av männen som deltog i gallupen anser att namnet på förpackningen inte är kränkande mot fäder, totalt 90 procent. Av kvinnorna ansåg 83 procent att namnet inte kränkte fäder.

En namnändring skulle högst sannolikt kräva en ändring i lagen om moderskapsunderstöd, som trädde i kraft 1994.

I lagen står att dess syfte är att "främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande". Detta sker genom betala moderskapsunderstöd av statsmedel "till kvinnor". Lagen nämner inte män.

Anhängare av De gröna eller Vänsterförbundet samt under 40-åringar var mest för namnbytet. I gallupen deltog 1 119 personer.