HS: Nästan hälften av finländarna förhåller sig positivt till den ekonomiska framtiden

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Finländarna ser i allmänhet positivt på hur ekonomin kommer att utvecklas under nästa år. För bara tre år sedan trodde en miljon färre finländare på en god ekonomi. Det visar en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra.

Man kan tryggt konstatera att finländarna bedömer landets ekonomiska utveckling helt annorlunda än för tre år sedan. Enligt en undersökning som Helsingin Sanomat har låtit göra tror 29 procent fler på en positiv framtid än under julen 2014.

45 procent av finländarna säger att de tror att ekonomin förbättras, och 36 procent tror att den bli lika bra som i år. Endast var tionde av de som svarat tror att ekonomin blir sämre, vilket ät tre gånger färre än för tre år sedan.

Det finns optimister i alla befolkningsgrupper, men mest bland ekonomiskt utbildade och höginkomsttagare.

I undersökningen kartlades också skillnader i optimism beroende på vilket parti man röstar på. Tron på en lukrativ frantid är starkast bland Centerns, Samlingspartiets och SDP:s anhängare. Bland Sannfinländarnas och Vänsterförbundets väljare förekommer mer pessimism. De som röstar på De gröna har en ekonomisk uppfattning som motsvarar medeltalet.

Majoriteten ser positivt på sin personliga framtid

I samma enkät frågades också hur finländarna ser på sin egen framtid. En av tio förhåller sig väldigt optimistiskt och sex av tio svarade att de är ganska optimistiska. Det betyder att nästan 3 miljoner finländare ser fram emot vad som komma skall.

En av fem skönjer mörka moln, men bara tre procent ser oerhört negativt på framtiden. Även på den här frågan är optimismen störst bland höginkomsttagare, medan arbetstagare med lägre lön och studerande är mindre hoppfulla.

Trots att optimismen dominerar i alla åldersgrupper, är tron på en ljus framtid svagare bland finländare under 40 år.

Undersökningen är genomförd av Kantar TNS och drygt tusen personer fick svara på frågor under den senaste månaden. Felmarginalen är 3 procentenheter åt båda hållen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning