HS: I Helsingfors förbereds Nordens första handtransplantation

Bild: HBL-arkiv/Nathalié Rönnberg

Efter tre krävande operationer kan patienten få en hand som går att skriva och hålla i cykelstyret med. Ingreppet är allt annat än enkelt och kräver en donator. Dessutom måste personen ta immunsuppressiva läkemedel resten av livet för att hindra att kroppen stöter bort det nya organet.

I hela världen har man utfört 244 kroppsdelstransplantationer, varav 107 har varit armar eller händer. Nordens första handtransplantation förverkligas inom kort, antingen i Finland eller i Sverige. Det beror på vem som hinner först, rapporterar Helsingin Sanomat.

På Barnkliniken i Helsingfors har förberedelserna inför ingreppet pågått sedan 2013. Än så länge planeras handtransplantationer bara för patienter som saknar båda händerna, men först behövs ett slutligt tillstånd från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) beslutsfattare.

Den stora utmaningen är att hitta en donator. Det kan ta flera år, konstaterar projektledaren och specialistläkare i handkirurgi Antti Sommarhem till Helsingin Sanomat. Donatorn är alltid en hjärndöd människa.

I Finland har man bara transplanterat en kroppsdel tidigare. 2016 utfördes en lyckad ansiktstransplantation av samma läkare som ska utföra den första handtransplantationen. Ansiktstransplantationen krävde fem års förberedande arbete och det tog två år att få tillstånd att utföra ingreppet.

Kroppsdelstransplantationer kräver ett stort kirurgteam. Under ansiktstransplantationen deltog elva kirurger och ett team på 50 personer.

Goda resultat i Västvärlden

En handtransplantation kräver tre operationer: först ska handen avlägsnas från den hjärndöda, nästa steg går ut på att förbereda patientens armstump och till sist ska den nya handen opereras på plats. Det sista steget kan ta över tio timmar eftersom ben, muskler, blodkärl och nerver ska sammanfogas. Handen har tre stora nerver, cirka fyra blodkärl och runt tjugo senor och muskler.

Alla 54 västerländska patienter som har fått en ny hand är fortfarande vid liv. De flesta har återhämtat sig bra och i nio fall av tio har man kunnat behålla handen. Den nya kroppsdelen blir i de flesta fall användbar, men motoriken motsvarar inte en ursprunglig hands. För att öva upp den krävs ihärdig träning.

Kina har däremot haft dåliga resultat, vilket främst beror på misslyckanden med immunsuppressiva läkemedel som motverkar kroppens avstötningsreaktion.

Hur många finländare som behöver och önskar en ny hand är ännu oklart eftersom det inte finns något register på amputerade patienter. Specialistläkare Sommarhem kartlägger därför behovet genom att kontakta sjukhus och protestillverkarnas kundkretsar.

Dagens proteser kan i bästa fall fungera nästan lika bra som en äkta hand. Därför är det i varje enskilt fall skäl att överväga om transplantationens fördelar är större än riskerna som de immunsuppressiva medicinerna medför.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03