HS: Högavlönade män föredrar lokala avtal

Bild: LehtikuvaAntti Aimo-Koivisto

Enligt en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra är precis lika stor andel av finländarna – 39 procent – för och emot lokala avtal.