HS: Gröna namn toppar listan på dem som finländarna kan tänka sig att rösta på

26 procent av dem som svarande på Helsingin Sanomats enkät kan tänka sig att rösta på Ville Niinistö (Gröna) i EU-valet. Medan 22 procent kan tänka sig att rösta på Heidi Hautala (Gröna). Bild: Laura Ukkonen, Mikko Stig / Lehtikuva

Helsingin Sanomats enkätundersökning mäter hur bekanta kandidaterna är för allmänheten.

Ville Niinistö och Heidi Hautala från De gröna toppar listan i en enkätundersökning som Helsingin Sanomat har låtit göra. I enkäten fick drygt 1 000 finländare uppge alla kandidater som de kan tänka sig att rösta på i EU-valet.

Trea i opinionsundersökningen är Eero Heinäluoma (SDP) och fyra Sari Essayah (KD). Nils Torvals (SFP) kommer på nionde plats i undersökningen.

Undersökningen mäter inte kandidaternas väljarstöd, utan snarare hur kända de är bland allmänheten.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39