HS-gallup: Var fjärde tycker att regeringen skött sig bra

Statminister Juha Sipilä och hans regering fick bäst betyg sommaren 2015, enligt Helsingin Sanomats gallup.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Helsingin Sanomat har regelbundet låtit fråga folket hur de upplever att regeringen sköter sitt jobb. Vårens turer kring aktiveringsmodellen och vårdreformen verkar inte ha påverkat åsikterna.

Svaren Kantar TNS fick i juni i år skiljer sig inte märkbart från motsvarande svar i juni i fjol eller i juni 2016. Var fjärde tycker att regeringen skött sitt jobb mycket bra eller ganska bra, var tredje anser att det varken skötts bra eller dåligt, medan 39 procent anser att regeringen skött sin uppgift ganska dåligt eller väldigt dåligt, enligt HS.

När det gäller de enskilda ministrarna tycker 29 procent att statminister Juha Sipilä (C) lyckats bra eller ganska bra, medan 44 procent är av motsatt åsikt. Finansminister Petter Orpo (Saml) får godkänt av 32 procent medan 27 procent är kritiska.

Felmarginalen uppges vara 3 procent och tusen personer intervjuades.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00